Zittauer Gebirge, Wandern, Zittau, Urlaub, Hotel, Ferienwohnung, Radwandern, Umgebindehaus
Zittauer Gebirge, Wandern, Zittau, Urlaub, Hotel, Ferienwohnung, Radwandern, Umgebindehaus
Zittauer Gebirge, Wandern, Zittau, Urlaub, Hotel, Ferienwohnung, Radwandern, Umgebindehaus
Zittauer Gebirge, Wandern, Zittau, Urlaub, Hotel, Ferienwohnung, Radwandern, Umgebindehaus

Velká rozmanitost na malé ploše

Toužíte na svých cestách objevovat a poznávat neobvyklé p?írodní krásy? V P?írodním parku Žitavské hory se Vám to snadno splní. Navštivte nejvýchodn?jší n?mecké st?edoho?í a vychutnejte si jeho malebnou krajinu. Podívejte se pozorn?ji a spat?íte „želvu“, „varhany“ nebo „konvi?ku na ?aj“. Podivuhodn? tvarované pískovcové skály okouzlí každého – zdatné chodce, rodiny s malými ?i v?tšími d?tmi i ambiciózní sportovce.

Dovolená bez hranic
Užijte si „nej?istší relaxaci“ v nejmladším p?írodním parku Saska. Na Vaši návšt?vu ?ekají p?vabné lázn? i malebné vesni?ky. V jižní ?ásti Horní Lužice naleznete skute?né kulturní a historické poklady, jakými jsou nap?íklad historická m?sta Žitava, Löbau a Herrnhut. V Trojzemí, kde se stýkají hranice ?eské republiky, N?mecka a Polska, se p?átelsky potkávají všechny t?i národy. Chcete se seznámit s kulturou a kuchyní svých soused?? Pak neváhejte vstoupit! Na otev?ených cestách pro p?ší i pro cyklisty na všechny hranice rychle zapomenete.

Cestování bez bariér
Krásné dny plné odpo?inku mohou v P?írodním parku Žitavské hory strávit i lidé s omezenou pohyblivostí. Rádi Vám poradíme s dopravními prost?edky, ubytováním, stravováním, pam?tihodnostmi a turistickými stezkami.

Informace pro návstevniky


Zittauer Gebirge, Tourismus Sachsen


Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge | Oberlausitz e.V.
Markt 1 | 02763 Zittau | Tel: +49 (0) 3583 - 752 200 | Fax: +49 (0) 35 83 - 75 21 61
tourismuszentrum@zittauer-gebirge.com

Zittauer Gebirge, Tourismus Sachsen
Zittauer Gebirge, Tourismus Sachsen