Zittauer Gebirge, Wandern, Zittau, Urlaub, Hotel, Ferienwohnung, Radwandern, Umgebindehaus

Velká rozmanitost na malé ploše

Toužíte na svých cestách objevovat a poznávat neobvyklé p?írodní krásy? V P?írodním parku Žitavské hory se Vám to snadno splní. Navštivte nejvýchodn?jší n?mecké st?edoho?í a vychutnejte si jeho malebnou krajinu. Podívejte se pozorn?ji a spat?íte „želvu“, „varhany“ nebo „konvi?ku na ?aj“. Podivuhodn? tvarované pískovcové skály okouzlí každého – zdatné chodce, rodiny s malými ?i v?tšími d?tmi i ambiciózní sportovce.

Dovolená bez hranic
Užijte si „nej?istší relaxaci“ v nejmladším p?írodním parku Saska. Na Vaši návšt?vu ?ekají p?vabné lázn? i malebné vesni?ky. V jižní ?ásti Horní Lužice naleznete skute?né kulturní a historické poklady, jakými jsou nap?íklad historická m?sta Žitava, Löbau a Herrnhut. V Trojzemí, kde se stýkají hranice ?eské republiky, N?mecka a Polska, se p?átelsky potkávají všechny t?i národy. Chcete se seznámit s kulturou a kuchyní svých soused?? Pak neváhejte vstoupit! Na otev?ených cestách pro p?ší i pro cyklisty na všechny hranice rychle zapomenete.

Cestování bez bariér
Krásné dny plné odpo?inku mohou v P?írodním parku Žitavské hory strávit i lidé s omezenou pohyblivostí. Rádi Vám poradíme s dopravními prost?edky, ubytováním, stravováním, pam?tihodnostmi a turistickými stezkami.

Informace pro návstevnikyZittauer Gebirge, Tourismus Sachsen


Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge | Oberlausitz e.V.
Markt 1 | 02763 Zittau | Tel: +49 (0) 3583 - 752 200 | Fax: +49 (0) 35 83 - 75 21 61
tourismuszentrum@zittauer-gebirge.com